Vision ∙ Vue ∙ Vista ∙ Syn ∙ зрение ∙ 视力
Jens G. Hetland, Professor, MD, Ph.D, Oslo, Norway
Sponsored by Arthur and Odd Clausons Legacy

pupileyes.com for syn og synspleie
for personer som ønsker å studere synsskarphet og synsfelt interaktivt

Syn for alle - On Tonometry - Experimental Tonography

Download the book pupilseye logo


Se rett framover, lukk venstre øye og strekk høyre arm ut til høyre side. Bøy fingrene fremover og vink litt med dem mens du fører armen din framover. Ved et bestemt punkt vil du se fingertuppene. Dette er den temporale grensen av ditt synsfelt for høyre øye, omkring 90 grader.

Lukk nå høyre øye og før armen videre framover. Du vil oppdage at du må føre armen atskillig lenger fram for å se fingertuppene. Dette er den nasale grensen av ditt synsfelt for ditt venstre øye, omkring 60 grader.

For å få en visuell forståelse av synsfeltene, er det vanlig å projisere grensene flatt på et synsfeltkart:

Som du ser blir synsfeltene tegnet akkurat slik som du ser dem - høyre synsfelt på høyre side og venstre synsfelt på venstre side. På temporalsidene er grensene ca. 90 grader (hvert trinn 15 grader), på de nasale, øvre og nedre sidene omkring 60 grader.

  • Temporal
  • Left eye
  • Nasal
  • Right eye
  • Temporal
  •  
  • Venstre
  •  
  • Høyre
  •  

The tests are for educational purposes only to illustrate hypothetical cases
This site was last updated 15 March 2010