Vision ∙ Vue ∙ Vista ∙ Syn ∙ зрение ∙ 视力
Jens G. Hetland, Professor, MD, Ph.D, Oslo, Norway
Sponsored by Arthur and Odd Clausons Legacy

pupileyes.com for syn og synspleie
for personer som ønsker å studere synsskarphet og synsfelt interaktivt

Syn for alle - On Tonometry - Experimental Tonography

Download the book pupilseye logo


Begrepet syn omfatter flere funksjoner som:

  • Snellen diagram
  • Left eye Right eye
  • Synsskarphet
  • Synsfelt

Dessuten er fargesyn, mørkesyn og kontrastfølsomhet viktige elementer. For å kunne se, er det nødvendig at lys stimulerer de følsomme sansecellene i netthinnen. På vegen dit passerer lyset flere medier i øyet. Ett av dem er hornhinnen, et annet er øyelinsen. Noe lys blir reflektert tilbake, noe blir tatt opp i mediene, og resten slipper gjennom.

Hastigheten av lyset blir bl.a. bestemt av den motstanden det møter i mediene, det vi kaller den optiske tetthet. Når en lysstråle treffer et medium med større optisk tetthet, vil hastigheten bli redusert. Dersom lysstrålen treffer det andre mediet under en skrå vinkel, vil lysstrålen forandre retning. Det er dette vi kaller refraksjon.

Læren om øyets refraksjon og optikk er fundamentale fag i arbeidet med synspleie og øyehelse. refleksjon, absorbsjon og transmisjon.

The tests are for educational purposes only to illustrate hypothetical cases
This site was last updated 15 March 2010