Vision ∙ Vue ∙ Vista ∙ Syn ∙ зрение ∙ 视力
Jens G. Hetland, Professor, MD, Ph.D, Oslo, Norway
Sponsored by Arthur and Odd Clausons Legacy

pupileyes.com for syn og synspleie
for personer som ønsker å studere synsskarphet og synsfelt interaktivt

Syn for alle - On Tonometry - Experimental Tonography

Download the book pupilseye logo


Røde pupiller på fotografier skyldes at innfallende lys blir reflektert fra netthinnen i øyet, når bildet blir tatt. Dersom man fotograferer netthinnen gjennom pupillen, vil man få bilder omtrent som på disse skissetegningene:

Snellen diagram Left eye Right eye

De gule og røde kurvene markerer nervefibre, som alle konvergerer og samler seg til den viktige synsnerven. De sorte linjene er tegnet inn. Legg merke til at nervefibrene er delt av en horisontal linje. Sentrum av sirklene er i sentrum av netthinnen, og dette sentrum kalles makula.

Makula er det sted på retina som er knyttet til skarpsynet!

Avstanden til de gjenstander vi ser på, skifter stadig. For å kunne se dem skarpt, må avbildningen av gjenstandene være fokusert akkurat til makula. Øyelinsen må derfor til stadighet forandre brytningsstyrke, en prosess vi kaller akkommodasjon. Øyelinsen er opphengt i et fint system av tråder (zonula), som er festet til akkommodasjonsmusklene (cilære muskler). Når disse trer i funksjon, øker tykkelsen av øyelinsen og dermed også brytningsstyrken.

The tests are for educational purposes only to illustrate hypothetical cases
This site was last updated 15 March 2010